Battlefield 4 vs Feather

7 posts / 0 new
Last post

Hur många skulle vara intresserad av att spela lite BF4 mot Feather? Bara för skoj skull.

Skulle kunna tänka mig att köra!

Jag är på!

aa ja mä kan tänka mig de.

Jag är med.

Om jag får campa med snipern.... :P

Nerlagt.